Aktuell Info

2022-12-21

Kunskapsbanken
Förkovra dig och få matnyttig kunskap och användbara tips.
Läs om det här Kunskapsbanken

2022-12-15

OBS! Ny lag med start 1 januari 2023 medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter.

Läs om det här: Strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

2022-10-20

Vid Elavbrott i lägenheten

Vid elavbrott i lägenheten kan det bero på att en säkring har gått. Kontrollera alla säkringar och byt trasiga. Hjälper inte detta har någon av gruppsäkringarna gått och dessa kan du inte byta själv.
Då ringer du på vardagar 7.00-16.00 till Bredablicks Felanmälan- Kundtjänst på 010-177 59 00, på kvällar och helger ringer du Örestads Bevakning på 040-93 12 70

2022-05-22

Att tänka på vid kontakt med Fastighetsskötare

All kontakt med Fastighetsskötaren ska ske via Felanmälan – Kundtjänst till Bredablick Förvaltning.
OBS! Detta gäller även vid lån av bom-nyckel eller annat önskemål för hjälp i bostaden.
Nyckel till dom nya låsen vid bommarna har endast Fastighetsskötare och Räddningstjänst.

2022-05-05
Ny rutin vid lån av Bomnyckel

Vi värnar om våra hyresgäster och miljön. Därför har vi bestämt att våra bostadsområden ska vara bilfria. För att förhindra biltrafik inom våra områden har vi låsta bommar vid alla in- och utfarter.

Om du ändå måste köra in i området, vid t ex in- och utflyttning eller slänga grovsopor, så ska du göra en Felanmälan på föreningens hemsida. OBS! Tänk på att göra det i god tid.
Brf Magnolian i Oxie | Felanmälan – Kundtjänst (brfmagnolianoxie.se)

Nyckeln kan lånas i max tre-fyra dagar.
Fastighetsskötaren kontaktar dig sedan för att lämna ut bomnyckeln.
Du garanterar att eventuella fordon enbart skall befinna sig på gården under av/på lastning och inte parkeras på gården en längre stund.

Vid reparationer och renoveringar där föreningen anlitat hantverkare som är i behov av bil och verktyg så får denna stå i området när dom jobbar.
Bilar får aldrig stå så att dom hindrar räddningsfordon eller sjuktransporter.
Bomnycklar som inte återlämnas debiteras med 1000 kr genom fakturering.

Under året  2022 och framåt

Byte av köksfläktsystemen pågår med början på Murtegelvägen och detta kommer att pågå under cirka fem år.

Ledningar i marken:

När man gräver eller slår ner spett i marken för att sätta upp ett staket, främst på framsidan av bostäderna, så bör man kontrollera att det inte finns kablar som ligger där.
Det finns något som heter ledningskollen.se dit man kan vända sig för att få hjälp, eller så kan man vända sig till ONE-Nordic som kan hjälpa till.
Att gräva av en kabel eller slå ett spett i kabeln blir ofta en väldigt dyr kostnad som den boende ska ta.
Det är också den boende som får stå för kostnaden av ledningsvisningen, men det är mycket billigare än att skada en kabel.

Renoveringar:

Mer info finns under Lägenhet/Renovering
Denna blankett skall fyllas i innan renoveringar utföres och skall godkännas av styrelsen.
Du kan skriva ut blanketten här: Ansökan om tillstånd för renovering i lägenhet i fastigheten BRF Magnolian i Oxie

Regler för plank och murar:
Föreningen har tagit beslut den 2020-05-28 att nya plank och plank som renoveras får ej överstiga 1,6 m räknat från mark/gång utanför tomten.
Se Malmö stads info här Malmö Stad Mur och Plank (klicka på texten)

Hur du själv bekämpar myror.

Läs här: 
Stoppa myror

Garaget och P-däck Murtegelvägen

Inga reparationer av fordon är tillåten i vårt garage och på vårt P-däck.
Enligt Miljöförvaltningens direktiv är det absolut förbjudet att tvätta bilarna i vårt garage.

Innetemperatur

Läs här vad som gäller

Vid förändring av ytterdörr

Vid ommålning eller byte av ytterdörr till avvikande färg och utformning, vit eller svart, måste bygglov sökas hos Malmö stad.
Bygglov bekostas av den boende. Godkänt bygglov ska uppvisas för styrelsen innan arbetet påbörjas.