Miljöhusen


Det finns miljöhus på varje gård.
I dessa finns kärl för olika typer av avfall.
Vänligen följ instruktionerna som finns på väggen.

Tänk på att inte lägga något på vid sidan av tunnorna – för då görs tyvärr ingen tömning.

Skrymmande material slängs på en återvinningscentraler. Den närmsta stora återvinningscentralen finns i Bunkeflo, Gottorpsvägen 52. Se aktuella tider på www.sysav.se/Bunkeflo.

Mat- och restavfall töms 1 gånger/vecka.

Övrig återvinning , såsom kartong, papper och glas, töms 1 gång/vecka.

Trädgårdsavfall får inte kastas i miljöhusen.

Batteriholkar och behållare för lysrör och glödlampor töms vid behov.

Läs mer här hur du sorterar dina sopor: SophanteringÅtervinning

Miljöhus 1 Murtegelvägen
Miljöhus 2 Murtegelvägen
Miljöhus Lertegelvägen
Miljöhus Stengodsvägen