Skyddsrum

Förteckning över föreningens skyddsrum, de är markerade med svart triangel i orange ruta.

Mer info finns på MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Råd till privatpersoner (msb.se)

Hitta ditt närmaste skyddsrum (msb.se)