Felanmälan – Kundtjänst


Telefon : 010-177 59 00 dagtid 07:00-16:00 och bredablicks webbplats : Bredablick Felanmälan – Kundtjänst.

Vid felanmälan, t.ex. att det är kallt i bostaden eller att det är en fuktskada, och vi gör en kontroll som visar att det inte är något fel så kommer kostnaden för kontrollen att få betalas av lägenhetsinnehavaren.

Om en boende är oaktsam eller bryter mot stadgarna som gör att föreningen drabbas av en kostnad så kommer den att få betalas av lägenhetsinnehavaren.

Skadedjur – Anticimex
När ni ringer Anticimex så ska ni uppge att vi är försäkrade hos Länsförsäkringar och att vi är en bostadsrättsförening. Föreningens organisationsnummer är 716406–8491, om dom frågar.

Akuta fel utanför kontorstid:
Örestads Bevakning: 040-93 12 70

Störningsjouren:
Örestads Bevakning 040-93 12 70

Akuta fel avser: Vattenläcka, glasruta sönder, garageport ur funktion.
Om det ej är föreningens ansvar (se stadgar) kan du som boende bli betalningsskyldig för utryckningen.
Vid utryckning av störningsjour blir det den som stört som blir betalningsskyldig.