Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25e maj 2018 började en ny dataskyddsförordningen, och ersätter nuvarande personuppgiftslagen. Förordningen innebär en förstärkning av skyddet för personuppgifter för fysiska personer. En bostadsrättsförening är personuppgiftsansvarig över sina medlemmars personuppgifter och de olika förvaltarna bistår och är ansvariga som personuppgiftsbiträden. Detta innebär att de nya kraven påverkar både föreningen och förvaltaren. Föreningen har genomfört de administrativa rutiner som behövs för att säkra, att de regler följs gällanda GDPR – om att säkra våra medlemmars personuppgifter.

BRF Magnolian samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

De personuppgifter som åligger föreningen att hantera för att följa lagen är fortsatt godkända att hantera enligt den nya förordningen. Föreningen är exempelvis enligt bostadsrättslagen skyldig att föra medlems och lägenhetsförteckning vilket därmed tillåter lagring av de uppgifter lagen kräver. Övriga uppgifter exempelvis föreningens egna kontaktlistor över medlemmar/kölistor eller andra uppgifter som föreningen har hos sig har setts över för att säkerställa att det finns ett samtycke till lagring av personuppgift samt att man vet vilka uppgifter som hanteras.

BRF Magnolian förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.