Inflyttning/avflyttning

Nyinflyttad

Kom ihåg att anmäla till EON, telefonnummer 020-22 24 24 att Du flyttat in, annars riskerar Du att strömmen stängs av.

Du skall lämna namn, personnummer, adress och lägenhetsnummer.

Avflyttning

Föreningen skall alltid genomföra en besiktning av lägenheten vid avflyttning. Det som kommer kontrolleras är att det som föreningen är ansvarig för.

Vid försäljning

Här följer en kort checklista på de vanligaste sakerna du bör tänka på vid en försäljning av din bostadsrätt.

Pappersarbete

Informera styrelsen om din försäljning i god tid. Gör detta med tanke på att styrelsen har upp till fyra veckor på sig att godkänna den nya köparen.
Vid försäljningen ska ett (1) originalexemplar av köpekontraktet lämnas in till styrelsen, ett (1) originalexemplar av blanketten ”Ansökan av medlemskap”.
Om du önskar ge mäklaren eller köparen en kopia av årsredovisningen finns även denna under föreningens hemsida under rubriken ”Årsredovisningar”.

Praktiska övervägande

Källare/förråd skall tömmas på samtliga tillhörigheter inför den nya ägarens tillträde. Om saker kvarlämnas kan en avgift motsvarande städkostnaden tas ut.

Kabel-TV utrustning

Vid avflyttning tänk på att lämna tillbaka din kabel-TV utrustning till styrelsen senast avflyttningsdag, den tillhör lägenheten.
Om utrustningen inte lämnas tillbaks så debiteras säljaren.
Det ingår antingen en tv-box (med kablar och fjärrkontroll) eller en CA-modul samt programkort.