Garage & P-däck

GARAGET OCH P-DÄCKET PÅ STENGODSVÄGEN

Det är Brinova som förvaltar garaget och P-däcket på Stengodsvägen.

För kontakt med Brinova besök deras hemsida för info. Brinova

——————————————————————————————————————–

AKUTA FEL GARAGET OCH P-DÄCK PÅ MURTEGELVÄGEN

Vid akuta fel på vardagar måndag-fredag 7.00-16.00 ringer ni Bredablicks Felanmälan/Kundtjänst på telefon: 010-177 59 00.
Vid akuta fel utanför kontorstid eller på lör-sön och helgdagar, kan Ni ringa
vaktbolaget Örestads Bevakning på telefon 040-93 12 70
T.ex. om garageporten eller grinden på P-däck inte går att öppna.
OBS! Vaktbolaget får endast anlitas om fara för egendom föreligger
eller skadan/felet absolut inte kan uppskjutas till närmaste arbetsdag för åtgärd.
Örestads Bevakning har telefon 040-93 12 70.

GARAGET OCH P-DÄCK PÅ MURTEGELVÄGEN

Det är Brf Magnolian som äger detta garage och P-däck. Felanmälan dagtid åtgärdas av
Bredablick Förvaltning. Garaget och P-däcket får endast användas till fordon, ej som förråd.
Enligt Miljöförvaltningens direktiv är det förbjudet att tvätta bilarna i vårt garage.
Inga reparationer av fordon är tillåten i vårt garage och på P-däck.

Parkeringstillstånd är obligatoriskt i vårt garage och på Parkeringsdäcket. Det ska placeras väl synligt i framrutan på bilen. Om p-tillståndet saknas utfärdas en felparkeringsavgift av vårt vaktbolag.

Om du har problem med din fjärrkontroll, prova byt batteriet, eller om du har tappat bort ditt P-tillstånd får du ringa dagtid till Bredablick Kundtjänst på telefon: 010-177 59 00.

Ordningsregler Garage och P-däck Murtegelvägen

Parkeringstillstånd ska alltid ska ligga synligt i bilens i framruta. P-tillståndet har samma nummer som p-platsen, man måste stå på den platsen som p-tillståndet gäller för, annars riskerar man att få betala en felparkeringsavgift. Skulle man ex. vis lämna bilen på service måste man tänka på att ta med sig parkeringstillståndet och lägga det i lånebilen.
Bevakningsföretaget gör slumpvisa kontroller så att p-tillståndet finns i bilen, de kontrollerar också om det är äkta. Råkar man slarva bort p-tillståndet kostar ett nytt f.n. 200 kr.
Råkar man slarva bort fjärrkontrollen kostar en ny f.n. 1200kr. Om du har problem med din fjärrkontroll, prova byt batteriet, eller om du har tappat bort ditt P-tillstånd eller fjärrkontroll får du ringa dagtid till Bredablick Kundtjänst på telefon: 010-177 59 00.

Bilar som parkerar i föreningens garage och på P-däck ska parkera inom den vita markeringen.
Bilar som inte är parkerade inom parkeringsrutan kan få en felparkeringsavgift.

Husvagnar: Inga husvagnar är tillåtna på någon p-plats.
Husbilar: Inga husbilar är tillåtna på någon p-plats.
Släpvagnar: Inga släpvagnar är tillåtna på någon p-plats.
Motorcyklar: Motorcyklar accepteras.
Skrotbilar: Inga skrotbilar eller renoveringsobjekt är tillåtna på någon p-plats. Bara funktionsdugliga bilar accepteras.

OBS! Det är INTE tillåtet att förvara saker eller skräp på parkeringsplatserna.

• Förvara fjärrkontroll på ett betryggande sätt så att den inte lånas ut till någon obehörig.
• Fjärrkontrollen får inte lånas ut i 2:a hand.
• Vid förlust av fjärrkontrollen meddela Styrelsen omedelbart.
• På begäran uppvisa eller återlämna fjärrkontrollen till Styrelsen.
• Det är inte tillåtet att hyra ut p-platsen i andra hand.

OBS! Tyvärr upphör Gästparkeringen på Murtegelvägen fr.o.m. 1/12 2023.

FELANMÄLAN

Felanmälan göres säkrast på telefon 010-177 59 00  Telefontid kl. 7.00-16.00 måndag-fredag (helgfria dagar) samt via Bredablicks Felanmälan.