Mäklarinformation

Mäklare som har uppdrag åt föreningsmedlemmar att sälja objekt i Brf Magnolian, samt lägenhetsinnehavare som ska sälja, kan hitta nödvändig information på denna sida.

BRF Magnolian i Oxie

Föreningens namn: Brf Magnolian i Oxie

Föreningens organisationsnummer: 716406-8491

Fastighetsbeteckning: Malmö Oxievång 1 Murtegelvägen, Malmö Oxievång 4 Lertegelvägen och Malmö Oxievång 5 Stengodsvägen

Energideklaration 2023: Samtliga hus uppfyller Energiklass D

Förvaltare: Bredablick Förvaltnings AB

Byggår: 1982

Föreningen bildas: 1982 och är privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening).

Antal lägenheter: I föreningen finns det 185 bostadsrätter.

Planlösningar lägenheter: 2 och 3 rum i ett plan , 3 och 4 rum i två plan , 4 och 5 rum i två plan

Gemensamhetslokaler: 2 lokaler som går att hyra för boende i föreningen. Lokalerna är utrustade med kök, toalett, bord och stolar.

Mäklarbild: Bredablick tillhandahåller mäklarbild

Styrelsen: Se flik ”Förvaltningen/Styrelsen”.

Stadgar och trivselregler: Se flik ”Gemensamt”.

Årsredovisning: Se flik ”Förvaltningen”.

Parkering: Brf Magnolian äger 1 garage med ett antal platser både under tak och ovan mark på Murtegelvägen. På Stengodsvägen finns garage som Brf Magnolian hyr av Brinova på Oxie Centrum. Parkeringsplatserna är endast avsedda för boende i Brf Magnolian.

Vad ingår i månadsavgiften: Förutom månadsavgift så tillkommer avgifter för värme, en parkerings plats (denna kan inte väljas bort), bredband (1000/1000 Mbit/s) samt kabel-tv, dessa avgifter är obligatoriska och debiteras varje månad. Vatten ingår i månadsavgiften. Bostadsrättshavaren tecknar själv avtal med elleverantör och betalar själv för elförbrukningen i lägenheten.

Försäkring: Det ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg i varje lägenhet.

Kabel-TV: Via Sydantenn Tele AB.

Internet: Via Sydantenn Tele AB.

MEDLEMSKAP

  • Köpeavtal
  • Föreningens egna blanketter för medlemskap (finnes nedan)
  • Blankett för utträde ur föreningen för nuvarande ägare (finnes nedan)

Skickas till:
Bredablick Förvaltnings AB
Box 243
201 22 Malmö

Därefter lämnas besked om medlemskap inom en månad. Överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbelopp och pantsättningsavgift på 1% av prisbasbelopp. Båda beloppen betalas av köparen. Föreningen accepterar inte juridisk person som bostadsrättsinnehavare.

RENOVERINGAR

Brf Magnolian i Oxie har ingen individuell reparationsfond. Det finns föreningar som har en reparationsfond för varje lägenhet. Den kallas då för ”Inre Fond”. Detta styrs via föreningens stadgar och genom en avsättning ur månadsavgiften. Inga nybildade föreningar har ”Inre Fond”. Det är ett system som fanns i föreningar som bildades under 50 och 60-talet framförallt. Det är nu så att de gamla föreningarna successivt avvecklar sina system med inre fond.

Brf Magnolian i Oxie har enbart en ”Yttre Fond” , det vill säga föreningen sätter av pengar till gemensamt underhåll av våra fastigheter. Det handlar om ytterväggar, tak, rörsystem och elledningar t.ex.

ALLMÄNT

Innergårdar: Mycket trevliga innergårdar, med lekplatser och mycket grönytor.

Källare: Finns endast på Stengodsvägen.

Planerade renoveringar: Se flik ”Aktuell Info”.

Besiktning: Föreningen utför en statuskontroll vid en försäljning på de delar som föreningen ansvarar för. De eventuella fel som föreningen ansvarar för ska rättas till av säljaren. Om andra fel finns är det säljare och köpare som måste komma överens om vem som ska åtgärda dessa.
Vill man ha en fullständig besiktning så är det föreningens råd att anlita en oberoende besiktningsman.

EKONOMI

Avgifthöjningar/sänkningar:

Styrelsen har beslutat följande i november 2023:

Höjning av årsavgifterna från 2024-01-01
Styrelsen har tagit beslut om att höja årsavgifterna med 7 % från och med
den 1 januari 2024.

Anledningen till denna höjning är främst p.g.a. det nya ränteläget. Föreningen har lån som löper ut under 2024 där räntan kommer bli ett par punkter högre än nuvarande räntan på dessa lån. Även föreningens driftkostnader såsom el, värme, vatten, avfall mm kommer höjas under nästa år.

Nedan kan du ladda ner de blanketter som behövs när en lägenhet ska säljas i BRF Magnolian i Oxie. Dokumenten är i formatet PDF och öppnas i gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda ner här.

Dokument

Ansökan om medlemskap

Ansökan om utträde