Styrelsen

Styrelsen i Brf. Magnolian i Oxie:

Expeditionen är stängd.
Vill du få kontakt med styrelsen kan du kontakta oss på följande sätt:
Fyll i formuläret på Brf Magnolian i Oxie | Kontakt (brfmagnolianoxie.se)
Ring Bredablicks Kundstjänst på 010-177 59 00
Lägg ett brev i vårt brevinkast på Stengodsvägen 55.

E-post:
foreningen@brfmagnolianioxie.se
OBS! Denna mail adress skall INTE ANVÄNDAS FÖR FELANMÄLAN, det skall göras via Bredablick felanmälan.
OBS! Tänk på att vi inte läser mailen varje dag, det gör vi normalt på torsdagar.

Ordförande: Christer Warnerup

Vice ordförande: Ronald Nilsson

Sekreterare: Lisbeth Barkstedt

Styrelseledamot: Alexander Vellage-Thiesen

Styrelseledamot: Eva Nilsson Skogö

Styrelsesuppleant: Wioletta Christensen

Styrelsesuppleant: Mélé Akakpo

Styrelsesuppleant: Niclas Mölgaard