Att bo i Bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har stora möjligheter att påverka ditt boende. När du ”köper” en bostadsrätt så överlåter den tidigare innehavaren sin andel i föreningen till dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du bli antagen som medlem i föreningen. Detta beslut fattas av föreningens styrelse.

Som innehavare får du en andel i föreningens förmögenhet samt rätten att utnyttja lägenheten. Du äger alltså juridiskt sett inte lägenheten.

Varje månad betalar du en avgift till föreningen (motsvarande hyra i hyresrätt). Avgiften ska täcka föreningens kostnader för underhåll, drift, räntor och amorteringar.

Du, tillsammans med övriga medlemmar, väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. Större och kostsamma beslut bör fattas på årsstämman. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt boende.

Föreningens råd till er som tänker köpa bostad

Att köpa en bostadsrätt är ofta en stor investering. För att skydda sin investering och sig själv så är det föreningens råd att man bör anlita en oberoende besiktningsman oavsett vad som sägs.

Föreningen utför en besiktning på de delar som föreningen ansvarar för, inget annat. Det finns så mycket annat som kan vara bristfälligt om man har otur. Dolda vattenskador som man inte kan se men som kan upptäckas av instrument som en besiktningsman har till exempel. Det är en typ av skada som den som är ägare till bostaden står för. Det kan vara att man har gjort något med ventilationen eller många andra saker som man inte kan se vid en försäljning. Så skydda er investering och anlita en oberoende besiktningsman.

Det finns många att välja på. Kontrollera och välj den ni tycker är rätt för er.