Renovering

Köksfläkt:
Det är en FTX som sitter i varje lägenhet. Det är föreningen som är ansvarig för denna. Fläkten får ej lov att bytas ut eller tas bort utan föreningens godkännande.
Fläktkåpan får man lov att byta själv men då ska man anlita I3acho.se
1 gång om året så delas det ut filter till alla boende, för att kunna byta ut av de boende.

Angående bärande väggar:
Inga betongväggar får rivas och inga större öppningar än de som redan finns i betongväggar får göras i lägenheterna. Väggar bestående av gips får däremot rivas.

Försiktighet med köks- och badrumsväggarna:
I väggen i köket vid diskon och i badrummet där handfat, toalettstolen och duschen är finns det många vattenledningsrör och avloppsrör. Var väldigt försiktiga när ni borrar, använd helst en ”ledningssökare” innan ni borrar!

Kabel-TV:
Det är förbjudet att flytta/kapa kablar för kabel-tv . Gör man åverkan på dessa kommer man som bostadsrättsinnehavare få stå för kostnaden för återställandet.

Vatten, värme, avlopp och ventilation:
Man får ej ändra befintlig vatten-, värme-, avlopps- och ventilationsinstallationer utan styrelsens/byggkonsulent godkännande.

Badrum:

Renovering av badrum ska göras enligt bygg- och branschregler samt tillverkarnas råd och anvisningar.

Entreprenören som utför arbetet ska vara medlem i Sveriges Byggindustrier.

Yt- och tätskiktsarbetet ska utföras av behörig plattsättare anställd i ett behörigt företag. Behörighet utfärdas av Byggkeramikrådet, BKR eller Svensk våtrumskontroll, GVK.

Respektive yrkesgrupp ska överlämna intyg och kvalitetsdokument till bostadsrättsinnehavaren. Därefter ska bostadsrättsinnehavaren överlämna en kopia av dessa dokument till styrelsen i Brf. Magnolian.

Vid förändring av ytterdörr

Vid byte av ytterdörr till avvikande färg och utseende, vit eller svart, måste bygglov sökas hos Malmö stad.
Bygglov bekostas av den boende. Godkänt bygglov ska uppvisas för styrelsen innan arbetet påbörjas.

Med byggregler avser vi:
Boverkets byggregler.

Med branschregler avser vi följande organisationers regler:
-AB Svensk våtrumskontroll, GVK
-Byggkeramikrådet, BKR
-VVS-företagen
-Måleribranschens våtrumskontroll, MVK

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för golvbrunn samt vatteninstallationer.
Styrelsen har beslutat att ersättning (2000:-) för byte av golvbrunn slopas från och med den 1/1- 2018.

 

Oxie 2018-01-02