Mäklarinformation

Mäklarinformation

Mäklare som har uppdrag åt föreningsmedlemmar att sälja objekt i Brf Magnolian, samt lägenhetsinnehavare som ska sälja, kan hitta nödvändig information på denna sida.

BRF Magnolian i Oxie

Föreningens namn: Brf Magnolian i Oxie

Föreningens organisationsnummer: 716406-8491

Fastighetsbeteckning: Malmö Oxievång 1 Murtegelvägen, Malmö Oxievång 4 Lertegelvägen och Malmö Oxievång 5 Stengodsvägen

Förvaltare: Bredablick Förvaltnings AB

Byggår: 1982

Föreningen bildas: 1982 och är privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening).

Antal lägenheter: I föreningen finns det 185 bostadsrätter.

Antal lokaler: 2 lokaler som går att hyra för boende i föreningen.

Mäklarbild: Bredablick tillhandahåller mäklarbild

Styrelsen: Se flik ”Om föreningen”.

Stadgar och trivselregler: Se flik ”Om föreningen – Föreningsdokument” samt ”Medlems Info – Ordningsregler”.

Årsredovisning: Se flik ”Om föreningen – Årsredovisningar”.

Gemensamhetslokaler: Lokaler utrustade med kök, toalett, bord och stolar.

Parkering: Brf Magnolian äger 1 garage med ett antal platser både under tak och ovan mark.

Vad ingår i månadsavgiften: Förutom månadsavgift så tillkommer avgifter för värme, en parkerings plats, bredband (100 Mbit/s) samt kabel-tv.

 

Försäkring: Det ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg i varje lägenhet.

Kabel-TV: Via Sydantenn Tele AB.

Internet: Via Sydantenn Tele AB.

MEDLEMSKAP

  • Köpeavtal
  • Föreningens egna blanketter för medlemskap (finnes nedan)
  • Blankett för utträde ur föreningen för nuvarande ägare (finnes nedan)

Skickas till:
Bredablick Förvaltnings AB
Box 243
201 22 Malmö

Därefter lämnas besked om medlemskap inom en månad. Överlåtelseavgift på 1 107 SEK och pantsättningsavgift på 443 SEK tas ut av köparen. Föreningen accepterar inte juridisk person som bostadsrättsinnehavare.

RENOVERINGAR

Brf Magnolian i Oxie har ingen individuell reparationsfond. Det finns föreningar som har en reparationsfond för varje lägenhet. Den kallas då för ”Inre Fond”. Detta styrs via föreningens stadgar och genom en avsättning ur månadsavgiften. Inga nybildade föreningar har ”Inre Fond”. Det är ett system som fanns i föreningar som bildades under 50 och 60-talet framförallt. Det är nu så att de gamla föreningarna successivt avvecklar sina system med inre fond.

Brf Magnolian i Oxie har enbart en ”Yttre Fond” , det vill säga föreningen sätter av pengar till gemensamt underhåll av våra fastigheter. Det handlar om ytterväggar, tak, rörsystem och elledningar tex.

ALLMÄNT

Innergårdar: Mycket trevliga innergårdar, med lekplatser och mycket grönytor.

Källare: Finns endast på Stengodsvägen.

Planerade renoveringar: Se flik ”Aktuell Info”.

Besiktning: Föreningen utför en statuskontroll vid en försäljning på de delar som föreningen ansvarar för. De eventuella fel som föreningen ansvarar för ska rättas till av säljaren. Vill man ha en fullständig besiktning så är det föreningens råd att anlita en oberoende besiktningsman. Om andra fel finns är det säljare och köpare som måste komma överens om vem som ska åtgärda dessa.

EKONOMI

Avgifthöjningar/sänkningar: Styrelsen beslutade i december 2019 att höja månadsavgiften med 3% som även inkluderar köp av tomträtten för hela föreningen.
TV/Bredband har vi slagit samman till en post eftersom vi betalar Sydantenn för detta.
Garagekostnaden beror på att Brinova som äger två av garagen har höjt sin avgift för dessa.

 

Nedan kan du ladda ner de blanketter som behövs när en lägenhet ska säljas i BRF Magnolian i Oxie. Dokumenten är i formatet PDF och öppnas i gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda ner här.

Dokument

Ansökan om medlemskap

Ansökan om utträde