Mäklarinformation

Mäklarinformation

Mäklare som har uppdrag åt föreningsmedlemmar att sälja objekt i Brf Magnolian, samt lägenhetsinnehavare som ska sälja, kan hitta nödvändig information på denna sida.

BRF Magnolian

Föreningens namn: Brf Magnolian

Föreningens organisationsnummer: 716406-8491

Fastighetsbeteckning: Malmö Oxievång 1 Murtegelvägen, Malmö Oxievång 4 Lertegelvägen och Malmö Oxievång 5 Stengodsvägen

Förvaltare: Bredablick Förvaltnings AB

Byggår: 1982

Föreningen bildas: 1982 och är privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening).

Antal lägenheter: I föreningen finns det 185 bostadsrätter.

Antal lokaler: 2 lokaler som går att hyra för boende i föreningen.

Mäklarbild: Bredablick tillhandahåller mäklarbild

Styrelsen: Se flik ”Om föreningen”.

Stadgar och trivselregler: Se flik ”Om föreningen – Föreningsdokument” samt ”Medlems Info – Ordningsregler”.

Årsredovisning: Se flik ”Om föreningen – Årsredovisningar”.

Gemensamhetslokaler: Lokaler utrustade med kök, toalett, bord och stolar.

Parkering: Brf Magnolian äger 1 garage med ett antal platser både under tak och ovan mark.

Vad ingår i månadsavgiften: I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-tv, bredband (100 Mbit/s) samt en P-plats.

Kabel-TV: Via Sydantenn Tele AB.

Internet: Via Sydantenn Tele AB.

MEDLEMSKAP

  • Köpeavtal
  • Föreningens egna blanketter för medlemskap (finnes nedan)
  • Blankett för utträde ur föreningen för nuvarande ägare (finnes nedan)

Skickas till:
Bredablick Förvaltnings AB
Box 243
201 22 Malmö

Därefter lämnas besked om medlemskap inom en månad. Överlåtelseavgift på 1 107 SEK och pantsättningsavgift på 443 SEK tas ut av köparen. Föreningen accepterar inte juridisk person som bostadsrättsinnehavare.

RENOVERINGAR

Brf Magnolian har ingen individuell reparationsfond. Det finns föreningar som har en reparationsfond för varje lägenhet. Den kallas då för ”Inre Fond”. Detta styrs via föreningens stadgar och genom en avsättning ur månadsavgiften. Inga nybildade föreningar har ”Inre Fond”. Det är ett system som fanns i föreningar som bildades under 50 och 60-talet framförallt. Det är nu så att de gamla föreningarna successivt avvecklar sina system med inre fond.

Brf Magnolian har enbart en ”Yttre Fond” , det vill säga föreningen sätter av pengar till gemensamt underhåll av våra fastigheter. Det handlar om ytterväggar, tak, rörsystem och elledningar tex.

ALLMÄNT

Innergårdar: Mycket trevliga innergårdar, med lekplatser och mycket grönytor.

Källare: Finns endast på Stengodsvägen.

Planerade renoveringar: Se flik ”Aktuell Info”.

Besiktning: Föreningen utför en besiktning vid en försäljning på de delar som föreningen ansvarar för. Detta är inte att jämföra med en riktig besiktning. Vill man ha en sådan så är det föreningens råd att anlita en oberoende besiktningsman.

EKONOMI

Avgifthöjningar/sänkningar: Inga planerade höjningar/sänkningar inom den närmaste tiden.

Nedan kan du ladda ner de blanketter som behövs när en lägenhet ska säljas i BRF Magnolian. Dokumenten är i formatet PDF och öppnas i gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda ner här.

Dokument

Ansökan om medlemskap

Ansökan om utträde