Styrelsen

Styrelsen i Brf. Magnolian i oxie 2017-2018:


Expeditions- och telefontid:

Varje fredag mellan 15:00 till 17:00 och tisdagar jämn vecka 18:00 – 19:00

E-post:
foreningen@brfmagnolianioxie.se

Ordförande:
Christer Jansby – Lertegelvägen 76
Telefon: 073-4227977 Email: Christer.j@brfmagnolianioxie.se

Vice ordförande:
Ronald Nilsson – Murtegelvägen 73
Telefon: 070-4380401 Email: Ronald@brfmagnolianioxie.se

Sekreterare:
Lisbeth Barkstedt – Murtegelvägen 101
Telefon: 040-456473 Email: Lisbeth@brfmagnolianioxie.se

Styrelseledamot:
Alexander Vellage-Thiesen – Lertegelvägen 84
Telefon: 040-6664866 Email: alexander@brfmagnolianioxie.se

Jeanette Bengtsson – Stengodsvägen 9
Telefon: 040-545072 Email: Jeanette@brfmagnolianioxie.se

Styrelsesuppleant:
Wioletta Christensen – Lertegelvägen 108
Telefon: 079-3409497 Email: Wioletta@brfmagnolianioxie.se

Christer Riem Vis – Stengodsvägen 79
Telefon: 070-7175236 Email: Christer.r@brfmagnolianioxie.se

Christer Warnerup – Murtegelvägen 67
Telefon: 070-7149521 Email: Christer.w@brfmagnolianioxie.se

Vaktmästaren (Manne) :
Ring – Bredablick Fastighetsförvaltning
Telefon: 040-6009600

Revisor :
Christian Sonesson – Stengodsvägen 75

Revisorsuppleant:
Eva Cesar – Murtegelvägen 29

Valberedning:
Jeanette Bengtsson (sammankallande), Eva Cesar och Dennis Vang


Kontaktpersoner:

Stengodsvägen
Kontakt : Marcus Ljung (expeditionen – varje Fredag mellan 15.00 till 17.00)

Lertegelvägen
Kontakt: Christer Jansby

Murtegelvägen
Kontakt: Lisbeth Barkstedt