Styrelsen

Styrelsen i Brf. Magnolian i Oxie:


Expeditionstid:

Tisdagar jämn vecka 18:00 – 19:00
Expeditionen finns på Stengodsvägen 55

E-post:
foreningen@brfmagnolianioxie.se

Ordförande:
Christer Jansby – Lertegelvägen 76
Telefon: 073-422 79 77 Email: Christer.j@brfmagnolianioxie.se

Vice ordförande:
Ronald Nilsson – Murtegelvägen 73
Telefon: 070-438 04 01 Email: Ronald@brfmagnolianioxie.se

Sekreterare:
Lisbeth Barkstedt – Murtegelvägen 101
Telefon: 040-45 64 73 Email: Lisbeth@brfmagnolianioxie.se

Styrelseledamot:
Alexander Vellage-Thiesen – Lertegelvägen 84
Telefon: 040-666 48 66 Email: alexander@brfmagnolianioxie.se

Styrelseledamot:
Jeanette Bengtsson – Stengodsvägen 9
Telefon: 070-985 86 04 Email: Jeanette@brfmagnolianioxie.se

Styrelsesuppleant:
Wioletta Christensen – Lertegelvägen 108
Telefon: 079-340 94 97 Email: Wioletta@brfmagnolianioxie.se

Styrelsesuppleant:
Christer Riem Vis – Stengodsvägen 79
Telefon: 070-717 52 36 Email: Christer.r@brfmagnolianioxie.se

Styrelsesuppleant:
Christer Warnerup – Murtegelvägen 67
Telefon: 070-714 95 21 Email: Christer.w@brfmagnolianioxie.se

 

Vaktmästare (Manne) :
Ring – Bredablick Fastighetsförvaltning
Telefon: 040-600 96 00

Intern Revisor :
Christian Sonesson – Stengodsvägen 75

Valberedning:
Vakant


Kontaktpersoner:

Stengodsvägen
Kontakt : Jeanette Bengtsson, Christer Riem Vis

Lertegelvägen
Kontakt: Christer Jansby

Murtegelvägen
Kontakt: Lisbeth Barkstedt