Föreningsrevisorer

Revisor            Christian Sonesson       Stengodsvägen 75

Revisorsuppl.     Eva Cesar               Murtegelvägen 29