Felanmälan

Felanmälan
Telefon : 010-177 59 00 dagtid 08:30-16:30 eller via formuläret på den här sidan.

Vid felanmälan, t.ex. att det är kallt i bostaden eller att det är en fuktskada, och vi gör en kontroll som visar att det inte är något fel så kommer kostnaden för kontrollen att få betalas av lägenhetsinnehavaren.

Om en boende är oaktsam eller bryter mot stadgarna som gör att föreningen drabbas av en kostnad så kommer den att få betalas av lägenhetsinnehavaren.

Akuta fel utanför kontorstid:
Örestads Bevakning: 040-93 12 70

Störningsjouren:
Örestads Bevakning 040-93 12 70

Akuta fel avser: Vattenläcka, glasruta sönder, garageport ur funktion.
Om det ej är föreningens ansvar (se stadgar) kan du som boende bli betalningsskyldig för utryckningen.
Vid utryckning av störningsjour blir det den som stört som blir betalningsskyldig.

Bredablick Förvaltning