ÅtervinningKostnader för renhållning är en stor utgift för föreningen. Det är därför viktigt att källsorteringen sköts på rätt sätt. Ju bättre du sorterar desto mindre kostar sophanteringen. Föreningen har 1 miljörum per gård.

Plast
Plast tillverkas nästan alltid av olja, en råvara som bara finns i begränsad mängd. Därför måste vi sluta att slänga plast på soptippen och istället återvinna den.
I miljöhuset lägger du hårda och mjuka plastförpackningar i kärlet för plast. Den insamlade hårda plasten sorteras ytterligare en gång manuellt. Tänkt därför på att skölja ur förpackningen innan du slänger den.


Metall
Även när det gäller metall handlar det om att spara energi och naturtillgångar. När man smälter om en aluminiumburk förbrukas exempelvis bara fem procent åt den energi som går åt för att framställa burken ur råvaran. I kärlet för metall lägger du alla typer av aluminium- och plåtförpackningar.
Att tänka på:
Miljöfarligt avfall, som färgburkar och färgrester och liknande, hör hemma på kommunens återvinningsstation för miljöfarligt avfall och ska inte läggas i kärlet för metall. Inte heller föremål som till exempel kastruller och stekpannor ska läggas i kärlet för metall utan bland grovsoporna.

Returpapper
För varje ton returpapper som samlas in sparar vi 14 träd. Precis om vid glas- och metalltillverkningen går det åt mindre energi till att återvända papper än till att tillverka papper för första gången. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger.
Att tänka på:
Tidningar reklamblad och broschyrer hör hemma i kärlet för returpapper.
Wellpapp och kartong hör inte hemma bland returpappret utan i kärlet för kartonger/wellpapp.

Kartong och wellpapp
Tre fjärdedelar av den wellpapp som används i Sverige återvinns. Men det räcker inte. Genom att sortera kartonger och wellpapp kan vi hjälpa till att minska importen.
Att tänka på:
Tidningar reklamblad och broschyrer hör hemma i kärlet för returpapper.
Fil- och mjölk och juicekartonger slänger du bland pappersförpackningar.

Elavfall
Mindre batterier kan slängas i batteriholk i miljöhus.
Allt annat elskrot skall lämnas på närmaste miljöstation.

Mindre elavfall i storlek upp till en mikrovågsugn kan i undantagsfall tas hand av vaktmästaren, meddela då detta genom Bredablicks felanmälan.

Farligt avfall
Farligt avfall måste lämnas in och tas om hand på särskilt sätt. Till exempel färg, lim, lackrester, lösningsmedel, sprayflaskor, kvicksilvertermometer och vissa batterier. Olika kommuner har olika system för insamlingen, vissa ställer ut miljöstationer vid bensinmackar.

Medicin
Gammal eller överbliven medicin lämnas tillbaka till apoteket.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall får ej kastas i miljöhusen. Om du saknar kärl för trädgårdsavfall, ring VA SYD kundservice 040-635 10 00. Läs mer här på VA Syd.

Återvinningscentraler för grovsopor
Kommunen tillhandahåller återvinningscentraler för grovsopor där du kan lämna dina grovsopor. För mer information och öppettider kontakta din kommun eller sök på deras hemsida.

Containers
Containers har vi slutat med då det har blivit väldigt dåligt med respekten för vad och hur det kastas i dessa, och som föreningen har fått betala extra för. Dessutom så har boende på andra håll använt dom. De boende får därför själva ta sig till återvinningsstationerna för det avfall/skräp som inte får kastas i våra miljöhus.
Miljöhusen är bara till för det dagliga hushållsavfallet och ska betjäna många hushåll.

Alla vinner på att sortera rätt, läs mer här:

Sortera rätt, Information på flera språk

 

Bilder och exakt information vad som gäller på Brf Magnolian

Återvinning Brf Magnolian