Entreprenörer

Ekonomisk förvaltning

Bredablick förvaltning AB  – www.bredablickforvaltning.se

 

Teknisk förvaltning

Bredablick förvaltning AB  – www.bredablickforvaltning.se

 

Försäkringsbolag

Länsförsäkringar  – www.lansforsakringar.se

 

El-leverantör

E.ON Sverige AB –  www.eon.se

 

Fjärrvärme och El-Nätet

E.ON Sverige AB –  www.eon.se

 

Vatten, avlopp och avfall

VA SYD – www.vasyd.se

 

Återvinning

SUEZ (Sita) –  www.sita.se

 

Skadedjur

Anticimex – www.anticimex.se

 

Internet

Sydantenn – www.sydantenn.se
Telefon : 040-601 22 22
Email : support@sydantenn.se

TV

Sydantenn – www.sydantenn.se
Telefon : 040-601 22 22
Email : support@sydantenn.se