På gång

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25e maj 2018 började en ny dataskyddsförordningen, och ersätter nuvarande personuppgiftslagen. Förordningen innebär en förstärkning av skyddet för personuppgifter för fysiska personer. En bostadsrättsförening är personuppgiftsansvarig över sina medlemmars personuppgifter och de olika förvaltarna bistår och är ansvariga som personuppgiftsbiträden. Detta innebär att de nya kraven påverkar både föreningen och förvaltaren. Föreningen har genomfört de administrativa rutiner som behövs för att säkra, att de regler följs gällanda GDPR – om att säkra våra medlemmars personuppgifter.

BRF Magnolian samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

De personuppgifter som åligger föreningen att hantera för att följa lagen är fortsatt godkända att hantera enligt den nya förordningen. Föreningen är exempelvis enligt bostadsrättslagen skyldig att föra medlems och lägenhetsförteckning vilket därmed tillåter lagring av de uppgifter lagen kräver. Övriga uppgifter exempelvis föreningens egna kontaktlistor över medlemmar/kölistor eller andra uppgifter som föreningen har hos sig har setts över för att säkerställa att det finns ett samtycke till lagring av personuppgift samt att man vet vilka uppgifter som hanteras.

BRF Magnolian förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

——————————————-

Utökade öppettider på expeditionen 
För att förbättra servicen för våra medlemmar har styrelsen beslutat att utöka öppethållandet i expeditionen på Stengodsvägen 55.
Från och med Fredagen den 09 Mars kommer expeditionen att vara öppen varje Fredag mellan 15.00 till 17.00.
Den kommer att bliva bemannad av Marcus Ljung från Bredablick, som kommer att hjälpa till med bokning av fritidslokaler, utlåning av bomnycklar, hantering av nycklar till miljöhus, plastkort till P-däck samt taggar till föreningens garage på Murtegelvägen.
Marcus kan också hjälpa till med felanmälningar till Bredablick.
Expeditionen kommer fortfarande att vara öppen under jämna veckor, mellan 18.00 till 19.00, där ni kan träffa representanter från styrelsen.
Under dessa öppettider, kan man även nå expeditionen på tel: 040-54 66 68.

Mvh Styrelsen

——————————————-

Feb/Mars/April:

Inspektion/byte av huvud avstängningsventiler i samtliga lägenheter.

 

Under våren/försommaren:

Byte av ytterligare 4 st yttertrappor