Valberedning

§ 19 Valberedningen Vid ordinarie förenigsstämma kan utses valberedningen for tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen ska föreslå kandidater … Fortsätt läsa Valberedning