Tjänster

Festlokaler
Det finns 2 olika lokaler inom på Brf Magnolian som man kan hyra om man är boende i föreningen.
Dessa finns på Murtegelvägen och Lertegelvägen.

Murtegelvägen
Max 50 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Utrustning: Spis, kylskåp, mikrovågsugn och kaffebryggare. Toalett och städskrubb finns även i lokalen.

Regler: Den kan hyras under expeditionstid. Avgift 300 kr samt deponiavgift på 500 kr (deponiavgift återfås om lokal är städad och inget är sönder).

Lertegelvägen
Max 20 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Utrustning: Spis, kylskåp, mikrovågsugn och kaffebryggare. Toalett och städskrubb finns även i lokalen.

Regler: Den kan hyras under expeditionstid. Avgift 200 kr samt deponiavgift på 500 kr (deponiavgift återfås om lokal är städad och inget är sönder).

Allmän information om lokalerna
Lokalerna går ej att hyra följande helger, Jul, Nyår och Midsommar. Dock föreligger följande undantag: Bröllop, Dop, Begravning, Barnkalas ålder 1-12 år och 50-årskalas.

Man får bara göra en bokning per tillfälle.

Musik får endast förekomma fredag och lördag, efter 23.00 skall särskild hänsyn tas till de kringboende.

Föreningens regler, som Ni är skyldiga att följa, finns på anslagstavlan i respektive lokal.

Övriga tjänster
Det finns 2 dragkärror som kan lånas gratis vid behov, nyckel kan hämtas av vaktmästare (måndag, tisdag, torsdag och fredag, helgfria dagar) eller under expeditionstid.

Containrar
Föreningen beställer hem containrar en gång på våren och en gång på hösten.
Varje gård får en var, det finns olika tömningstillfällen av dessa, det är alltid i anknytning till helg som den är på plats.
OBS: Det får ej kastas miljöfarligt avfall eller trädgårdsavfall i dessa containrar.