Motioner

 

Mall motion Bostadsrättsföreningen Magnolian i Oxie

§ 15 Motion till stämma
Medlem som önskar anmäla ärenden att tas upp pä ordinarie stämma ska anmäla detta senast
den l februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

Motion Brf Magnolian i Oxie