Garage

 

GARAGEN PÅ LERTEGELVÄGEN OCH STENGODSVÄGEN

Det är Kanslihuset Fastighetskonsult AB som förvaltar garagen på Stensgodsvägen och Lertegelvägen, på uppdrag av Brinova Oxie AB.

Du når Kanslihuset på
telefon: 040-54 71 00
e-post: info@kanslihuset.com
personligt besök på adress: Väderögatan 6, 211 24 Malmö.

Kontorstid är 08.00-12.00 och 13.00-16.30, utom dag före helgdag då man stänger
klockan 13.00.

 

UTHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR

Ring eller e-posta för att bestämma tid för återlämning.

 

FELANMÄLAN

Felanmälan göres säkrast på e-post eller på telefon måndag-fredag (helgfri)
08.30-16.00.

 

AKUTA FEL

Vid akuta fel utanför kontorstid eller på lör-sön och helgdagar, kan Ni ringa
vaktbolaget Örestads Industribevakning.
OBS! Vaktbolaget får endast anlitas om fara för egendom föreligger och skadan eller
felet absolut inte kan uppskjutas till närmaste arbetsdag för åtgärd.
Örestads Industribevakning har telefon 040-93 12 70.

 

GARAGET OCH P-DÄCK PÅ MURTEGELVÄGEN

Det är Brf Magnolian som äger detta garage och P-däck. Felanmälan dagtid åtgärdas av
Bredablick Förvaltning. Garaget och P-däcket får endast användas till fordon, ej som förråd.
Enligt Miljöförvaltningens direktiv är det förbjudet att tvätta bilarna i vårt garage.
Inga reparationer av fordon är tillåten i vårt garage och P-däck.

Du når Bredablick Förvaltning på
telefon: 040-600 96 10
e-post: info@bblick.se

GÄSTPARKERING PÅ MURTEGELVÄGEN
Föreningen förfogar även över 6 gästparkeringsplatser som kan disponeras av besökande.
För att få parkera på gästparkeringarna måste man använda de parkeringstillstånd som är utfärdade av styrelsen. Gästplatser går att hyra för 30 kr/dag. För mer information, kontakta expeditionen:

Expeditionstid:
Tisdagar jämn vecka 18:00 – 19:00 då det finns någon från styrelsen på plats. Med undantag under sommarveckorna samt jul och nyår.
E-post: foreningen@brfmagnolianioxie.se

Observera att platserna endast är till för korta besök till boende i föreningen och får ej utnyttjas av medlemmarna själva under en längre tid. Om någon i föreningen lånar- eller hyr ut sin bostadsrätt, så gäller samma parkeringsregler som för ägarna.

 

UTHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR/KORT

Detta kan ni göra på expeditionen på Stengodsvägen 55 under expeditionstid varannan tisdag, jämna veckor, på expeditionen mellan 18.00 – 19.00 då det finns någon från styrelsen på plats. Med undantag under sommarveckorna samt jul och nyår.

FELANMÄLAN

Felanmälan göres säkrast på e-post eller telefon 08.30-16.00 måndag-fredag (helgfria dagar) samt via Bredablicks Felanmälan.

 

AKUTA FEL

Vid akuta fel utanför kontorstid eller på lör-sön och helgdagar, kan Ni ringa
vaktbolaget Örestads Industribevakning.

OBS! Vaktbolaget får endast anlitas om fara för egendom föreligger och skadan eller
felet absolut inte kan uppskjutas till närmaste arbetsdag för åtgärd.

Örestads Industribevakning har telefon 040-93 12 70.