Återvinning

Kostnader för renhållning är en stor utgift för föreningen. Det är därför viktigt att källsorteringen sköts på rätt sätt. Ju bättre du sorterar desto mindre kostar sophanteringen. Föreningen … Fortsätt läsa Återvinning