Övrig information

 

Parkering
Det är inte tillåtet att parkera på innergården. Endast kort tid för lastning och lossning är tillåten.

Trädgårdsavfall
Om du saknar kärl för trädgårdsavfall, ring VA SYD kundservice 040-635 10 00. Trädgårdsavfall får ej kastas i miljöhusen.

 

Utökade öppettider på expeditionen

För att förbättra servicen för våra medlemmar har styrelsen beslutat att utöka öppethållandet i expeditionen på Stengodsvägen 55.
Från och med Fredagen den 09 Mars 2018 kommer expeditionen att vara öppen varje Fredag mellan 15.00 till 17.00.
Den kommer att bliva bemannad av Marcus Ljung från Bredablick, som kommer att hjälpa till med bokning av fritidslokaler, utlåning av bomnycklar, hantering av nycklar till miljöhus, plastkort till P-däck samt taggar till föreningens garage på Murtegelvägen.
Marcus kan också hjälpa till med felanmälningar till Bredablick.
Expeditionen kommer fortfarande att vara öppen under jämna veckor, mellan 18.00 till 19.00, där ni kan träffa representanter från styrelsen.