Övrig information

 

Parkering
Det är inte tillåtet att parkera på innergården. Endast kort tid för lastning och lossning är tillåten.

Trädgårdsavfall
Om du saknar kärl för trädgårdsavfall, ring VA SYD kundservice 040-635 10 00. Trädgårdsavfall får ej kastas i miljöhusen.