Kontakt

OBS! Denna Kontakt skall INTE BRUKAS FÖR FELANMÄLAN, detta skall göras via de normala rutiner via Bredablicks förvaltning.

Denna kontakt är för att medlemmar skall kunna ställa olika frågor till styrelsen och den kommer att läsas varje Tisdag under expeditionstiden.

Öppettider på expeditionen på Stengodsvägen 55.
Fredagar mellan 15.00 till 17.00.
Samt tisdagar jämna veckor, mellan 18.00 till 19.00, där ni kan träffa representanter från styrelsen.

——————————————